Tjänster

Jag erbjuder en stor mängd tjänster inom området lärande, pedagogik och IT

- Utveckling E-learningstrategi
- Pedagogiskt stöd och rådgivning
- Metodutveckling
- Nätanpassning av befintligt material

- Kurser och utbildningar inom en mängd områden
- Konsultverksamhet
- Behovsanalys
- Utveckling av utbildningspolicy

- Inspiration och motivation
- Seminarier
- Utveckling av utbildningsmaterial
- Pedagogisk support
- Utvärderingar

Plus mycket annat...


Ta kontakt för mer information!


Exempel
Här är några konkreta exempel på vad jag kan erbjuda...

Pedagogisk coaching
Om du och ditt företag har, eller funderar på, egen internutbildning kan jag finnas med som ett pedagogiskt stöd dit dina utbildare kan vända sig.

Färdiga utbildningar
Jag erbjuder färdiga utbildingar inom området "Lärande och IT", några exempel kan vara
- Fortbildnig med hjälp av IT-stöd
- Blended learning, morgondagens lärande?
- Praktisk kursutveckling
- Lärplattform som stöd i den reguljära utbildningen

Egen kursplattform
Jag använder Moodle som plattform i mina utbildningar.

Konsulttjänster
Jag hjälper dig utforma egen utbildning med olika former av IT-stöd. Det kan allt från ta fram en övergripande IT-policy till att konkret designa olika utbildningspaket för dig och dina anställda.

Utveckling av lärresurser
Jag utvecklar lärresurser kopplade mot hur just ditt utbildningsbehov ser ut.